За ученике 8. разреда

На овој и наредним странама ученици 8. разреда наћи ће корисне информације за крај свог школовања у основној школи.

Завршни испит 2012/2013: Збирке задатака

Завршни испит 2011/2012: Збирке задатака

Завршни испит 2010/2012: Збирке задатака

Остали ресурси

Ван домена школе

На домену школе

Институције


Ток завршног испита за ученике основних школа


Подстранице (1): Испит 2011 – Математика
Comments