Завршни испит за ученике у 2015.

поставио/ла Милан Милошевић 20.05.2015. 08:58   [ ажурирано 20.05.2015. 09:04 ]

Драги ученици, наставници, родитељи

На интернет страници http://www.mpn.gov.rs/component/content/category/179-zavrsni-ispit моћи ћете да пронађете све важне информације у вези са реализацијом завршног испита у школској 2014/2015. години.

Процес увођења завршног испита започео је јуна 2011. године када је осми разред завршила прва генерација ученика која је образована по новом наставном плану и програму и постепено се проширивао до школске 2013/2014. године када је реализован у пуном обиму, односно ученици су полагали три теста и то тест из: српског/матерњег језиkа, математике и комбиновани тест.

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

Наслов Датум измене
Стручно упутство за спровођење завршног испита 13.05.2015.
Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу 12.05.2015.
Незванично пречишћен текст Правилника о упису ученика у средњу школу 12.05.2015.
Одлука о упису ученика у средњу школу 12.05.2015.
Одлука о тајности података у тестовима завршног испита 30.04.2015.
Бодовање завршног испита и општег успеха 24.04.2015.
Календар полагања пријемних испита за упис у школе за ученике са посебним способностима 24.04.2015.
Календар полагања завршног испита 24.04.2015.
Пробни завршни испит 25.04.2015.

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Comments