Школска правила понашања

поставио/ла ОШ ХРШ Информатика и рачунарство 05.03.2013. 00:41
Правила понашања свих одељенских заједница, која су донета уз учешће свих ученика радионичарским начином рада,  разматрали су чланови Ученичког парламента и сачинили предлог Школских правила. На исти начин су своје предлоге сачинили запослени из школе и чланови Савета родитеља.
Тим састављен од два ученика и три наставника разматрао је предлоге запослених , Савета родитеља и Ученичког парламента и формулисао шест школских правила понашања која су у духу "Школе без насиља".Comments