Професионална оријентација: Водич за избор занимања

поставио/ла ОШ ХРШ Информатика и рачунарство 16.02.2012. 03:34
Национална служба за запошљавање је објавила сајт са водичем за избор занимања за ученике основних школа.
О овом водичу најбоље говори рецензија

Изводи из рецензије

Водич испуњава три значајне функције: помаже ученицима да одреде своје место спрам света рада и информише их о занимањима и образовним профилима, тако да на основу споја тих сазнања донесу добро засновану одлуку о избору средње школе, односно занимања.
Водич корак по корак води ученике кроз процес одлучивања по моделу решавања проблема, а од уводних инструкција до свих објашњења и информација до детеља је приређен тако да ученици могу самостално да га користе. Ова публикација садржи и корисне опште савете о томе како све ученици могу да дођу до информација о школама и занимањима за које их оне припремају. Водич подстиче и усмерава ученике да истражују образовне профиле и занимања и изван његових корица. Он, такође, подстиче стицање вештине тражења релевантних информација и доношења одлуке о избору школе и занимања, које остају као компетенција за цео живот. Такође, уз помоћ овог водича ученици могу да уоче и шта није за њих, у односу на нека евентуална ограничења, што је посебно корисно. Никако не треба изгубити из вида да је Водич користан алат свима који су укључени у саветовање деце у избору школе и занимања, било професионално или приватно.
Искуствена класификација коју у Водичу дају саветници за планирање каријере и каријерно информисање Националне службе за запошљавање прилагођена је реалним потребама ученика осмог разреда, актуелном образовном контексту и тржишту рада. Водич је посебно важан због бројних промена које се у свету, а посебно код нас, догађају у области школовања и у области занимања.
Стручњаци Националне службе за запошљавање направили су добро заснован, а отворен систем – могуће је додавати занимања и образовне профиле, и изостављати их, што је посебно важно у условима честих промена. Модел је прегледан, лак за употребу и релативно једноставан за ажурирање.
Групе занимања представљене су циљевима посла и карактеристичним радним задацима. Посебна предност Водича јесте приказ сваке групе занимања с обзиром на сложеност припреме за занимања, степен школске спреме и специфично радно искуство, или неки други облик стручног образовања.
У представљању занимања дате су све кључне информације о врсти посла, предмету рада, типичним радним задацима, технолошким аспектима рада, машинама, алатима и сировинама, кључним релацијама и комуникацији у процесу рада. Водич добро покрива средње стручне школе које су у последње време припремиле већи број нових образовних профила. Ученици ће уз помоћ Водича моћи да развију вештине упознавања себе и професионалног информисања, које ће им бити корисне кроз цео живот.
Скале су направљене у складу са принципима психолошког тестирања, а део који се у Водичу односи на самопроцену личности примарно је усмерен на то да подстакне ученике да размишљају о себи.
У сегменту који се односи на конкретније довођење у везу особина личности и занимања, стручњаци НСЗ су, с правом, остали у општијим, а засигурно потврђеним тумачењима.

Др Ивана Петровић
Др Панта Ковачевић

Професионалне области и групе занимања

  • Лична и друштвена брига о људима
  • Бизнис и пословне услуге
  • Рад са биљкама и животињама
  • Култура, уметност и медији
  • Техника
  • Технологија
  • Одбрана, безбедност и заштита
  • Занати

Упознај себе

Сазнај о занимањима

Сазнај о средњим школама

Comments