Почетак рада Секције за мултимедију и информатику у школској 2013/2014.

поставио/ла ОШ ХРШ Информатика и рачунарство 15.09.2013. 12:35   [ Ажурирао/ла 15.09.2013. 23:39 Милан Милошевић ]
Обавештавају се ученици да ускоро почиње са радом Секција за мултимедију и Секција за информатику ОШ «Херој Радмила Шишковић». Пријављивање је попуњавањем упитника на адреси.

О секцији за мултимедију

У току рада секције за мултимедију у школској 2013/14. чланови секције ће имати прилике да се упознају са основним појмовима о мултимедији; грађом дигиталног фотоапарата; техником израде и обраде дигиталне фотографије; публиковањем дигиталних фотографија на интернету; грађом дигиталне видео камере; израдом и монтажом видео материјала и публиковањем видео материјала на интернет.

Практичне вежбе које су предвиђене обухватају израду албума са фотографијама и видео записа о раду секција у школи, израду албума са фотографијама и видео записа о значајним догађајима у школи (Дан школе, пролећни крос, школска такмичења, итд.) и публиковање радова на интернет. Листа тема за практичне вежбе није ограничена и ученици могу да предложе своје.
Ученици који могу да буду чланови секције за мултимедију морају да похађају предмет информатика и рачунарство, да немају слабе оцене, да су примерног владања, и да имају сагласност родитеља за ангажовање у секцији.
Начин рада секције: сваке друге недеље одржаваће се блок настава према договору. Поједине наставне јединице обухватају рад на терену (пролећни крос, обележавање Дана школе, и слично), односно рад изван кабинета за информатику.

О секцији за информатику

Циљ секције да се ученици упознају са напредним могућностима коришћења информатичких алата – превасходно сервиса Интернета.
У току рада секције за информатику ученици ће се упознати са напредним техникама безбедног коришћења сервиса Интернета, напредним техникама коришћења броузера (Firefox, Chrome, Opera), напредним коришћењем социјалних  мрежа на интернету (Facebook, Google+, Twiter, MySpace, Ning, Linkedin, Google Buzz) и напредним начинима публиковања дигиталних садржаја на Интернет.

Рад секције је базиран на коришћењу сервиса Интернета реализацијом вежби као што су: подешавање броузера за поверљиво читање, креирање јаких лозинки које је тешко разбити, подешавање антивирусних програма и заштитног зида (firewall), оптимално подешавање профила на социјалним мрежама, формирање листи и група, подешавање причаоница у социјалним мрежама, итд. Листа тема за практичне вежбе није ограничена и ученици могу да предложе своје.
Ученици који могу да буду чланови секције за информатику морају да похађају предмет информатика и рачунарство, да немају слабе оцене, да су примерног владања, и да имају сагласност родитеља за ангажовање у секцији. Пожељно је да у току рада секције пуне 13. година да би могли да се пријаве на социјалне мреже.
Начин рада секције: сваке друге недеље одржаваће се блок настава према договору.

Рок за пријављивање је до краја семптембра.
Пријављивање се врши код предметног наставника односно пупњавањем упитника у наставку.

Пријава за чланство у Секцији за мултимедију или информатику у школској 2013/2014


Comments