Годишњи календар такмичења и смотри основних школа за школску 2012/2013. годину

поставио/ла Милан Милошевић 28.01.2013. 07:00   [ ажурирано 28.01.2013. 07:02 ]
На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство),
Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Годишњи календар такмичења и смотри основних школа за школску 2012/2013. годину.Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:
– на такмичењу / смотри могу учествовати сви редовни ученици основних школа;
– избор ученика за општинско такмичење врши се искључиво на основу постигнутих резултата ученика на школском такмичењу/смотри ;
– за сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама;
– рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством и правилником одређене врсте такмичења/смотре ;
– уколико више ученика постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг.
Организатори такмичења и смотри дужни су да благовремено прецизирају и друге елементе битне за спровођење такмичења/смотре, а који проистичу из Стручног упутства
– избор домаћина такмичења/смотре, прецизирање његових обавеза, систем награђивања ученика и наставника,менторски рад (уколико је неопходан или предвиђен), потписивање диплома, регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и смотри и др.

Include gadget (iframe)Ċ
Милан Милошевић,
28.01.2013. 07:00
Comments